1 липня набуває чинності Положення про державне регулювання номерного ресурсу телекомунікаційної мережі загального користування України (Рішення НКРЗ № 679 від 20.06.2007 р., зареєстроване в Мін’юсті 20.06.2007 р. за № 679/13946).

У Положенні зазначено, що формування номерного ресурсу ТМЗК здійснюється поетапно на базі кодів географічних зон, ідентифікаційних кодів мереж та номерів глобальних телекомунікаційних послуг у форматі, визначеному Національним планом нумерації України. Однією з основних засад формування та розподілу номерного ресурсу є створення резервної ємності номерів. НКРЗ створює її під час координації робіт операторів телекомунікацій щодо переведення місцевих мереж з аналогового в цифровий фрагмент нумерації, а також при регулюванні питань взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж. Комісія координує діяльність операторів щодо відкриття нових індексів нумерації виключно в цифровому фрагменті та зміни формату номерів, організовує роботу із систематизації нумерації для мереж мобільного зв’язку згідно з Національним планом нумерації.Положенням визначено порядок розгляду заяв операторів про виділення номерного ресурсу та прийняття рішення про виділення або відмову у виділенні номерного ресурсу. Рішення за результатами розгляду заяви оператора щодо виділення відповідного номерного ресурсу НКРЗ приймає протягом 30 днів з моменту її реєстрації. Номерний ресурс виділяється оператору в межах Національного плану нумерації на умовах первинного розподілу. Право користування номерним ресурсом надається на термін дії ліцензії на проведення відповідного виду господарської діяльності у сфері телекомунікацій без права передачі його іншим особам, окрім випадків вторинного розподілу номерного ресурсу відповідно до законодавства.Розподіл, виділення та використання скорочених номерів (01-09, 101-112, 118, 16ХХ) здійснюють оператори виключно за їх функціональним призначенням. Строк дії скорочених номерів становить один рік від дати отримання дозволу. Окремий розділ положення детально прописує процедуру вилучення номерного ресурсу.

Источник